Ngành văn hóa truyền thông là gì và sinh viên sẽ học gì qua từng năm?

Hiện tại các bạn sinh viên có rất nhiều lựa chọn trong nghề nghiệp của mình. Một trong những ngành nghề rất hot hiện nay là ngành văn hóa truyền thông. Ngành văn hóa truyền thông là gì và sinh viên sẽ học gì qua từng năm? Chúng ta cùng tham khảo nhé!

Ngành văn hóa truyền thông

Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa được thiết kế tập trung vào việc nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa truyền thông và văn hóa, nhấn mạnh nền tảng văn hóa trong truyền thông dưới các hình thức khác nhau.

Chương trình chú trọng việc phát triển một khung lý thuyết và thực tiễn về vai trò của truyền thông trong việc truyền đạt và sáng tạo văn hóa, khám phá sự tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng, sự phát triển về kỹ thuật truyền thông cũng như các phương tiện truyền thông mới.

Ngành văn hóa truyền thông thu hút nhiều sinh viên theo học
Ngành văn hóa truyền thông thu hút nhiều sinh viên theo học

Xem ngay: Văn hóa học đường là gì để biết được thực trạng văn hóa học đường hiện nay.

Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa là sự giao thoa của nhiều ngành như xã hội học, lịch sử, tâm lý học, nhân học, nghệ thuật… tất cả văn hóa, bản sắc sẽ được truyền đổi thành phương tiện truyền thông vô cùng độc đáo.

+ Văn hóa (Culture): phong tục tập quán, nghệ thuật, giá trị truyền thống, lịch sử… của một nhóm người, hoặc một nền văn hóa.

+ Phương tiện truyền thông (Media): báo in, truyền hình, phát thanh, internet, phim ảnh…

+ Truyền thông (Communication): phương thức, phương pháp truyền đạt, trao đổi thông tin, ý tưởng hoặc cảm xúc.

Chương trình đào tạo mang lại cho người học có được những kiến thức và kỹ năng để có thể hoạt động hiệu quả ở nhiều vị trí công tác khác nhau trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa. Sinh viên sẽ được học và phát triển sáng tạo để tổ chức các hoạt động truyền thông thể hiện đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa không phải là ngành đào tạo kỹ thuật làm phim, quảng cáo, truyền hình, xuất bản… Sinh viên được học và có một cái nhìn tư duy về việc  vai trò của truyền thông trong xã hội, văn hóa. Sinh viên có thể kết hợp và truyền tải đến mọi người được biết những văn hóa cần được bảo tồn.

Chương trình học của sinh viên qua từng năm

Đối với các bạn sinh viên ngành văn hóa truyền thông thì những năm đầu cũng khá giống với các bạn còn lại. Tuy nhiên vào những năm tiếp theo thì các bạn được tiếp cận sâu hơn về văn hóa và cả cách thức truyền thông.

Sinh viên được cung cấp các kỹ năng và phương pháp tổng hợp
Sinh viên được cung cấp các kỹ năng và phương pháp tổng hợp

Click ngay: Học điều dưỡng ra làm gì để biết được công việc cụ thể của ngành điều dưỡng.

Năm 1 và năm 2: Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn.

Năm 3:  Sinh viên được giới thiệu hệ thống lý thuyết cốt lõi của truyền thông và văn hóa học như các lý thuyết về văn hóa và lý thuyết truyền thông, lịch sử ngành văn hóa học và ngành truyền thông; tổ chức các phương tiện truyền thông; công nghệ và tương lai của truyền thông. Thông qua việc khai thác, phân tích những nội dung truyền thông (qua phim ảnh, chương trình truyền hình, quảng cáo, sự kiện, sách báo…) để thấy được sự tác động của truyền thông đến xã hội và vai trò của truyền thông trong việc định hình đời sống văn hóa.

Năm 4: Sinh viên được cung cấp các kỹ năng và phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá phản biện các hoạt động và sản phẩm của truyền thông, phương pháp hình thành các ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động, chương trình truyền thông. 

Ngành văn hóa truyền thông đang là một ngành học thu hút được rất nhiều bạn sinh viên bởi sự sáng tạo. Chúc các bạn có một kỳ thi thật tốt!